Azərbaycanca | English

Günəş Modulları Zavodu Günəşin hər bir şüasına dəyər verdik LED Lampaları Zavodu

Günəş modulları yaşadığım yer üçün əlverişlidirmi?


Günəş enerjisi universaldır və hər yerdə mövcuddur. Lakin yerlərdən fərqli olaraq yer səthində günəş enerjisi müxtəlif miqdarda paylanır. Azərbaycanda hər km2-ə düşən günəş enerjisinin miqdarı 1500-2000kVt/s təşkil edir. Ölkə ərazisi..

Texnologiya və Tədqiqat


 
 
 Azguntex texnologiyasi 60 hücrəli multi kristallik modullar istehsal edir və bu Günəş panellərin hazırlanmasında 14 xammaldan istifadə olunur : Şüsə, EVA (etilen-vinil-asetat), hücrə, flüs, astar vərəqi, lehimləmə naqili,..

İstixana effekti


Dünya, üzərinə düşən günəş şüalarından çox dünyadan əks olunan günəş şüalarıyla istilənər. Bu əks olunan şüalar başda karbon-4-oksid və su buxarı olmaq üzrə atmosferdə olan qazlar tərəfindən tutulur, beləcə yerdə..

Bərpaolunan enerji ilə əlaqəli 9 gerçək


 
1. Yer üzündə hazırda 5 növ yenilənə bilən enerji qaynağı var: Günəş enerjisi, külək, su, biokütlə və geotermal enerji 2. Tam məhsuldarlıq ilə enerji çıxarıldığında, dünya üzərinə bir saatda..Niyə günəş enerjisi?

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) verdiyi melumata əsasən dünyada sərf olunan ererjinin 66%i üzvi yanacağın payına düşür ki, bunun da əsas hissəsini kömür təşkil edir(40.8%). Bərpa olunan enerji mənbələrinə düşən pay isə cəmi 2.8% dir. Günəş modulları isə bu payın 0.6%ni bölüşdürür. Günəş texnologiyalarının ildən ilə tərəqqisi bu sahənin energetika sənayesində iştirakına tələbatı artırır. Günəş enerjisinin üstünlüklərini aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür:

  1. Xarici təsirlərdən asılılığın olmaması;
  2. İstehsal və quraşdırma xərci istisna olmaqla ucuz bir enerji mənbəyi olması;
  3. Nəqletmə, daşınma, ötürülmə probleminin olmaması;
  4. Tükənməyən və ekoloji təmiz enerji mənbəyi olması;
  5. Enerjinin istifadə edilmədiyi zaman günəş gücünün xüsüsi yolla yığılıb saxlanması;
  6. Hökümət və təşkilatlar tərəfindən günəş enerjisi istifadə edən evlərə və ya ərazilərə ətraf mühitin qorunmasında iştirakına görə güzəştlərin edilməsi;
  7. Günəşdən alınan artıq enerji qalığının elektrik şəbəkəsinə satılma imkanı;

Yuxarıdakılara əlavə olaraq onu da söyləmək faydalı olar ki, günəş enerjisindən istifadə edərək yaşıllaşmaya dəstək olmaqla yanaşı, biznesin əlverişli mövqeyini, səmərəli inkişafını və hər zaman enerji etibarlılığını qoruyuruq.

© 2018 AZGÜNTEX – Günəş panelləri və LED lampalarının istehsalı. Bütün Hüquqlar Qorunur.