Azərbaycanca | English

Günəş modulları yaşadığım yer üçün əlverişlidirmi?

Günəş enerjisi universaldır və hər yerdə mövcuddur. Lakin yerlərdən fərqli olaraq yer səthində günəş enerjisi müxtəlif miqdarda paylanır. Azərbaycanda hər km2-ə düşən günəş enerjisinin miqdarı 1500-2000kVt/s təşkil edir. Ölkə ərazisi Rusiya, ABŞ, Çin və başqa iri sahəsi olan ölkələr kimi böyük olmadığından bu ölkələrdən fərqli olaraq günəş modulları regionlarımızın istənilən yerində quraşdırıla bilər. Azgüntexin multi-kristallik hücrə texnologiyalı günəş modullarını açıq günəş altında yerləşdirməklə hər 1m2 sahədən 245 Vat güc əldə etmək olur.

 

İnsolyasiya xəritəsində Azərbaycana düşən günəş şüalarını aydın görmək olur. Bu xəritə yerin səthinə her saatda düşən günəş şüalarının miqdarını göstərir. İnsolyasiya verilən vaxt ərzində hansısa sahənin qəbul etdiyi günəş radiasiyası enerjisini ölçməkdir. Fotovoltaik şəraitdə insolyasiya əksərən illik düşən kVt/saatın illik düşən maximum günəş şüasına (kVt) nisbətiylə hesablanır.

Texnologiya və Tədqiqat


 
 
 Azguntex texnologiyasi 60 hücrəli multi kristallik modullar istehsal edir və bu Günəş panellərin hazırlanmasında 14 xammaldan istifadə olunur : Şüsə, EVA (etilen-vinil-asetat), hücrə, flüs, astar vərəqi, lehimləmə naqili,..

Ətraflı

Bərpaolunan enerji ilə əlaqəli 9 gerçək


 
1. Yer üzündə hazırda 5 növ yenilənə bilən enerji qaynağı var: Günəş enerjisi, külək, su, biokütlə və geotermal enerji 2. Tam məhsuldarlıq ilə enerji çıxarıldığında, dünya üzərinə bir saatda..

Ətraflı

İstixana effekti


Dünya, üzərinə düşən günəş şüalarından çox dünyadan əks olunan günəş şüalarıyla istilənər. Bu əks olunan şüalar başda karbon-4-oksid və su buxarı olmaq üzrə atmosferdə olan qazlar tərəfindən tutulur, beləcə yerdə..

Ətraflı

Niyə günəş enerjisi...


Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) verdiyi melumata əsasən dünyada sərf olunan ererjinin 66%i üzvi yanacağın payına düşür ki, bunun da əsas hissəsini kömür təşkil edir(40.8%). Bərpa olunan enerji mənbələrinə düşən pay..

Ətraflı

© 2018 AZGÜNTEX – Günəş panelləri və LED lampalarının istehsalı. Bütün Hüquqlar Qorunur.